Till dig med förhandlingsmandat, lär dig medbestämmandeförhandla i arbetsmiljöfrågor!  

Utifrån Forenas arbetsmiljöstrategi för en välmående försäkringsbransch så har bland annat den här kursen utvecklats för att stärka förtroendevalda och deras inflytande över arbetsmiljöfrågorna.   

Arbetsmiljön i försäkringsbranschen är idag en viktig fråga. Faktum är att enligt Forenas senaste Novus-undersökning tycker medlemmarna/anställda att arbetsmiljön är så pass viktig att den rankas på 2:a plats när det gäller vad som är viktigt i en anställning.   

Under kursen lär du dig hur lokala Forena kan ta initiativ till inflytande över arbetsmiljöfrågorna genom möjligheten att medbestämmandeförhandla dem. Hur arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen tillsammans skapar möjligheter till inflytande över arbetsmiljön för Forenas förtroendevalda. Att lagstiftningarna växeldrar är om en förutsättning för att Forena ska kunna vara med och påverka i arbetsmiljöfrågor.   

Forena är en viktig och helt nödvändig part för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete som skapar trygghet och välmående i försäkringsbranschen. 

MÅLGRUPP 

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser. 

Fysisk kurs riktar sig till dig som har ett särskilt intresse av nätverkande och lära känna andra förtroendevalda. Alla deltagare övernattar på konferenscentret (oavsett var man bor) och deltar i middag och kvällsaktiviteter dag 1. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Samverka Arbetsmiljö, men det går bra att gå den utan att först ha gått Samverka arbetsmiljö, och tvärtom.

TID 

Kursen inleds dag 1 med lunch kl. 12.00 och avslutas kl. 13.00, efter lunch, dag 2. 

PLATS 

Kursen genomförs på Hesselby Slott. Maltesholmsvägen 1, 165 55 Vällingby.

KOSTNADER 

Forena står för kostnader rörande utbildningen, övernattning, mat och resor. 

BOKNING AV RESOR 

Hur du bokar resor får du information om i anmälningsbekräftelsen.  

ANMÄLAN 

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan. 

FRÅGOR? 

Kontakta Forena Kurs via Säkra meddelanden om du har några frågor.