Förhandling en central del av det fackliga arbetet eftersom det är där du som förtroendevald kan påverka och få inflytande på arbetsplatsen. Hur går egentligen en förhandling till? 

Under kursen går vi bland annat igenom: 

  • Olika typer av förhandling 
  • Forenas förhandlingsordning 
  • Hur du som förtroendevald kan förbereda dig 
  • Strategier du kan använda 

Kursen varvar föreläsning, gruppdiskussioner och övningar. 

MÅLGRUPP 

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser som har förhandlingsmandat. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Det är inget krav, men det är rekommenderat att du deltagit på grundkursen Steg 1. 

TID 

Kurstider är kl. 9.30-15.30 med avbrott för lunch kl. 12.00-13.00. 

PLATS 

Förhandlingsteknik genomförs via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut några dagar innan kursstart. 

ANMÄLAN 

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan. 

FRÅGOR? 

Kontakta Forena Kurs via Säkra meddelanden om du har några frågor kring kursen.