Arbetsmiljön i försäkringsbranschen är idag en av de viktigaste frågorna hos anställda och medlemmar. Arbetslivet och därmed arbetsmiljön förändras i snabb takt. Tyvärr ser vi också att nivåerna av arbetsrelaterad ohälsa ökar i samhället och försäkringsbranschen är inte förskonad. Här har vi som part en stor möjlighet att skapa framtidens arbetsliv och påverka för en bra och hållbar arbetsmiljö för anställda och medlemmar i försäkringsbranschen.   

I förhandla arbetsmiljö berättar vi om hur arbetsmiljölagen (AML) och medbestämmandelagen (MBL) tillsammans skapar möjligheter till inflytande över arbetsmiljön för Forenas förtroendevalda. Att lagstiftningarna växeldrar är en förutsättning för att vi som fackförbund ska kunna vara med och påverka i arbetsmiljöfrågor och få ett reellt inflytande. 

AML är stark. Men för att den ska fungera och ge det skydd som det är tänkt, har Forena en viktig uppgift att bevaka att lagstiftningen följs. Forenas arbetsmiljöombud driver arbetsmiljöfrågorna med stöd av AML. Med stöd av MBL får Forenas lokalt förtroendevalda förhandlingsmandat i arbetsmiljöfrågor. 

Anmäl dig till Förhandla arbetsmiljö om du… 

  • Håller du med om detta. 
  • Vill ha mer kunskap. 
  • Tycker att arbetsmiljöfrågorna är viktiga. 
  • Tycker att det är frågor som Forena bör få mer inflytande över. 

MÅLGRUPP 

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser. 

Fysisk kurs riktar sig till dig som har ett särskilt intresse av nätverkande och lära känna andra förtroendevalda. Alla deltagare övernattar på konferenscentret (oavsett var man bor) och deltar i middag och kvällsaktiviteter dag 1. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Förhandla arbetsmiljö är en naturlig fortsättning på kursen Samverka Arbetsmiljö, men det går bra att gå den utan att först ha gått Samverka arbetsmiljö, och tvärtom.

TID 

Kursen inleds dag 1 med lunch kl. 12.00 och avslutas kl. 13.00, efter lunch, dag 2. 

PLATS 

Kursen genomförs på Hesselby Slott. Maltesholmsvägen 1, 165 55 Vällingby.

KOSTNADER 

Forena står för kostnader rörande utbildningen, övernattning, mat och resor. 

BOKNING AV RESOR 

Hur du bokar resor får du information om i anmälningsbekräftelsen.  

ANMÄLAN 

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan. 

FRÅGOR? 

Kontakta Forena Kurs via Säkra meddelanden om du har några frågor.