Så hänger du med när arbets­mark­naden för­ändras

Arbetsmarknaden står aldrig still. Det gör inte Forena heller. I över hundra år har vi verkat för arbetstagarna i en föränderlig bransch – arbetet fortsätter.

Andreas Westerius
Andreas Westerius, kanslichef

Det är kanske lätt att tänka att arbetslivet aldrig har varit mer turbulent än nu, när det pumpas ut nyheter om lågkonjunktur och om artificiell intelligens som omformar behoven av mänsklig kompetens. Men det är att vara onödigt alarmistisk, menar Andreas Westerius som är kanslichef på Forena.

– Arbetsmarknaden har alltid förändrats. Förändring i sig är inget nytt, säger han och fortsätter:

– Däremot kan det vara så att förändringstakten har ökat de senaste åren, och att den kommer att fortsätta öka de kommande åren. Vi ”tweakar” vårt erbjudande för att möta detta, men grunden är densamma. Vi fortsätter att förhandla fram kollektivavtal och andra typer av avtal som gynnar de anställda. 

Om­ställning och kom­petens­ut­veckling

Andreas Westerius menar att en stark a-kassa toppad med en stark inkomstförsäkring alltid utgör en stabil grund att stå på. Ytterligare en hörnsten bör dock läggas på plats – omställningsförmåga och kompetensutveckling

– I dag är det få vuxna som skulle välja att ta ett omställningskliv och börja plugga med enbart CSN som inkomst. Vi sitter just nu i förhandlingar kring att ansluta till huvudavtalet inom trygghetsöverenskommelsen, som ger möjligheter att ställa om och utbilda sig under pågående anställning med inkomstrelaterad ersättning, berättar Andreas Westerius.

"Grund­idén är den­samma"

Forena arbetar också med flera projekt, bland annat ett strukturomvandlingsprojekt. Tillsammans med branschorganisationer identifierar fackförbundet frågeställningar kopplade till AI som kan lyftas i dialog med arbetsgivare och beslutsfattare. 

Ute på arbetsplatserna finns Forenas förtroendevalda som kan prata med arbetsgivarna när förändringar är på gång, och göra proaktiva åtgärder för kollegornas bästa. De kan också göra sina arbetsgivare uppmärksamma på kompetensutvecklingsbehov. 

– Fackförbund är vana vid att jobba på en föränderlig arbetsmarknad. Grundidén förblir densamma. Om många går ihop blir både Forena och medlemmen starkare, säger Andreas Westerius.