AI och auto­­mation i för­­­säkrings­­branschen

AI kommer att underlätta för Forenas medlemmar men det finns också en kompetensbrist kring AI, visar Forenas rapport.

Det pågår en strukturomvandling inom försäkringsbranschen i och med att artificiell intelligens och automation öppnat upp nya kundcentrerade och värdeskapande digitala försäkringserbjudanden och affärer. Hittills har innovation huvudsakligen skett inom sakförsäkringssegmentet. Nyttjande av automation och AI är inte lika långt framme inom liv- och pensionsförsäkring.

Det visar den nya rapporten ”Strukturomvandlingen i försäkringsbranschen med fokus på AI och automation – status och framåtblick” som har Forena beställt. I kombinationen med större tillgänglighet av data har vi som förbund sett ett behov av att bättre förstå hur AI och automation kan påverka affärsmodeller, produkter och anställdas arbetssituation.

Strukturomvandlingen bekräftas även av Forenas förtroendevalda i förbundets egen enkätundersökning om AI och automation. De flesta förtroendevalda bedömer att AI och automation kommer att ha stor eller mycket stor påverkan på försäkringsbranschen de kommande åren. Men många av förbundets förtroendevalda känner också farhågor dels för konsumenters och anställdas integritet, dels för de anställdas möjlighet till kompetensutveckling.

Vi är många aktörer som behöver kroka arm för att främja ansvarsfull användning av AI så att alla anställda och medlemmar kan känna trygghet på sina jobb. Men också för att branschens samhällsnyttiga funktion ska upprätthålls genom att erbjuda trygghet till individer, företag och institutioner under lång tid framöver.

Läs gärna Forenas förbundsordförande Anders Johanssons uttalande om vad Forena vill se framåt!

MER INFOR­MA­TION

Pressmeddelande

Rapport om Strukturomvandling med fokus på AI och automation

Forenas förtroendevalda om AI och automation

Uttalande om AI och försäkringsbranschen

Rapporten i sin helhet (pdf)

Enkätundersökning (pdf)

Tidigare nyhet Sak & Liv

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.