Att rekrytera förtroendevalda är ofta utmanande och något man traditionellt lagt på valberedningen strax innan årsmötet. Det är sällan en framgångsrik praktik så i den här kortkursen får du tips och råd hur ni kan förändra rekryteringsarbetet så det blir en levande process i er förening!

Kursen tar bland annat upp:

  • Vad som är avgörande för att väcka engagemang
  • Fackliga uppdrag på en förändrad arbetsmarknad
  • Konkreta rekryteringsmetoder

Samt vikten av:

  • Tydliga roll- och uppdragsbeskrivningar
  • Att alla förtroendevalda involveras i rekryteringsarbetet kontinuerligt
  • Att frigöra rum för nya förtroendevalda att komma in
  • Att skapa en vi-känsla i föreningen

Kursen är en blandning av föreläsning och erfarenhetsutbyte.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till alla förtroendevalda.

TID

10:00-12:00

PLATS

Utbildningen genomförs via Microsoft Teams. Länk till mötet skickas ut en eller två dagar innan kursstart.

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Får du problem med webbanmälan kontakta kurs(a)forena.se

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor kring kursen.