Arbetsmiljön i försäkringsbranschen är idag en av de viktigaste frågorna hos anställda och medlemmar. Arbetslivet och därmed arbetsmiljön förändras i snabb takt. Här har Forena som part en möjlighet att påverka framtidens arbetsliv.  Påverka för en bra och hållbar arbetsmiljö för anställda i försäkringsbranschen.  

I förhandla arbetsmiljö beskrivs hur arbetsmiljölagen (AML) och medbestämmandelagen (MBL) tillsammans skapar möjligheter till inflytande över arbetsmiljön för Forenas förtroendevalda. Att lagstiftningarna växeldrar är en förutsättning för att vi som fackförbund ska kunna vara med och påverka i arbetsmiljöfrågor och få ett reellt inflytande.

För att AML ska fungera och ge det skydd som det är tänkt, har Forena en viktig uppgift att bevaka att lagstiftningen följs. Forenas förtroendevalda arbetsmiljöombud driver arbetsmiljöfrågorna med stöd av AML. Med stöd av MBL får Forenas förtroendevalda förhandlingsmandat i arbetsmiljöfrågor.

MÅLGRUPP

Styrelseledamöter i klubb- och sektionsstyrelser.

Fysisk kurs riktar sig till dig som har ett särskilt intresse av nätverkande och lära känna andra förtroendevalda. Alla deltagare övernattar på konferenscentret (oavsett var man bor) och deltar i middag och kvällsaktiviteter dag 1.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Förhandla arbetsmiljö är en naturlig fortsättning på kursen Samverka Arbetsmiljö, men det går bra att gå den utan att först ha gått Samverka arbetsmiljö, och tvärtom.

TID

Kursen inleds dag 1 med lunch kl. 12.00 och avslutas kl. 13.00, efter lunch, dag 2.

PLATS

Kursen genomförs på Hesselby Slott i Vällingby, Stockholm. Här finns mer information: www.hesselbyslott.se

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

KOSTNADER

Forena står för kostnader rörande utbildningen, övernattning, mat och resor.

BOKNING AV RESOR

Hur du bokar resor får du information om ca. 4 veckor innan kursstart. 

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan.

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor.