Nominera till kongressen

Forena har en central valberedning vars uppdrag är att ta fram ett förslag på ny förbundsstyrelse till förbundets kongress 15-17 oktober.

Kongress 2024

Vem vill du ska leda förbundet 2024-2028?

Forenas valberedning uppmanar alla medlemmar, klubbar och sektioner att lämna in nomineringar - dessa är en viktig förutsättning för valberedningens arbete. Ni nominerar enkelt era kandidater i detta formulär och sista dagen att skicka in nomineringar är 15 augusti. Tänkt dock på att nominera era kandidater så tidigt som möjligt då valberedningen arbetar löpande med nomineringarna.

Vilka uppdrag finns?

Vid kongressen ska styrelse, ordförande och tio ledamöter (varav två ledamöter som första respektive andre vice ordförande) och två revisorer väljas. Valberedningens förslag som läggs fram till kongressen ska spegla Forenas vision och värderingar och tillgodose hela organisationens intresse.

Tänk på:

  • Den personen, eller de personerna, som du nominerar ska vara tillfrågad och stå till medlemmarnas förfogande för uppdraget i fråga.
  • Det är viktigt att du svarar på alla frågor i formuläret och motiverar varför just din kandidat passar för ett uppdrag i Forenas förbundsstyrelse eller för ett revisorsuppdrag.
  • Sista dagen att nominera era kandidater är 15 augusti

Frågor och funderingar?

Välkommen att kontakta Magnus Lögdahl, sammankallande i valberedningen, på telefon 070-209 28 79 eller via e-post magnus.logdahl(a)forena.se

Nominera!

Här nominerar du

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.