Kongress

Här hittar du information om Forenas kongress.

Forenas kongress 2024

Här hittar du som är kongressledamot information om Forenas kongress 2024.

Motioner till Forena

Finns det något du vill förändra eller förbättra i Forena – då finns det kanske fler som tycker som du.

Allmänna klubben

Den Allmänna klubben är till för att skapa representation för medlemmar som tidigare saknat företrädare vid Forenas kongress eller förbundsfullmäktige.

Nominera till kongressen

Forena har en central valberedning vars uppdrag är att ta fram ett förslag på ny förbundsstyrelse till förbundets kongress 15-17 oktober.