Motioner till Forena

Finns det något du vill förändra eller förbättra i Forena – då finns det kanske fler som tycker som du.

Så skriver du en motion

När du får en idé om vad Forena ska tycka, tänka eller åstadkomma kan du lämna ett förslag genom att skriva en motion. Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring och du som medlem kan motionera till sin sektion och klubb inför årsmöten, till förbundsfullmäktige och kongressen.

Vem kan skriva en motion?

Motioner kan skrivas av dig som medlem, av en grupp medlemmar eller av en sektion eller klubb.

Hur behandlas en motion?

En motion måste alltid besvaras av mottagaren, oavsett innehåll. Den ska tas upp på årsmötet, behandlas av förbundsstyrelsen, förbundsfullmäktige eller kongress. Rutinerna för hur motioner hanteras är:

 • Medlemmar skickar in motionen innan angiven sista dag.
 • Styrelsen kommenterar sedan och ger förslag till beslut
 • Motionen ska sedan, tillsammans med styrelsens kommentarer och förslag till beslut, skickas ut till deltagarna en viss tid före årsmötet, förbundsfullmäktige eller kongressen äger rum.
 • När mötet sedan äger rum röstar deltagarna om motionerna

Det här ska en motion innehålla

För att din motion ska vara giltig är det viktigt att du skriver den på rätt sätt. Här får du råd och tips på vad en motion ska innehålla. 

Rubriken ska berätta vad motionen handlar om. Den bör vara kort, slagkraftig och sammanfatta vad förslaget går ut på.

En anonym motion är inte godtagbar, därför är det viktigt att ni som står bakom motionen skriver under med namn. Är du med i en klubb eller sektion ska du skriva namnet på den klubb/sektion du tillhör. Är det hela klubben/sektionen som är avsändare av motionen behöver inte alla namn räknas upp. Tänk på att desto fler som står bakom en motion desto större tyngd har den. 

Inled med en kort beskrivning av det du anser behöver förändras eller utvecklas. Utgå gärna ifrån dig själv och dina erfarenheter när du skriver, men tänk på att Forena inte hanterar individfrågor. Försök att få med:

 • Anledning till att motionen behöver skrivas. 
 • Bakgrundsfakta som är relevant i sammanhanget. 
 • Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder.

Berätta på vilket sätt ärendet eller ämnesområdet skulle kunna bli bättre. Skriv kort och kärnfullt, fler ord stärker inte alltid argumenten. Tänk på att andra enkelt ska kunna ta till sig av dina argument och förslag. Var tydlig med vad du vill uppnå med motionen, och vad för förändring du önskar se. Det kan vara enklare att få igenom en motion som beskriver vad du vill uppnå, än en motion som anger exakt hur Forena ska göra för att uppnå detta då alltför detaljerade motioner kan ha svårt att få gehör.

Du avslutar din motion med att beskriva i punktform vad det är för beslut du tycker ska fattas. Detta brukar skrivas med en eller flera meningar som börjar med orden "jag/vi föreslår att", därför kallas de för "att-satser". Tänk på:

 • Bara ta upp ett förslag i varje punkt.
 • Var konkret, så att ett eventuellt beslut blir lätt att förstå.
 • Skriv i en att-sats när du vill att förslaget ska vara genomfört.

 • Till årsmöte: Det anges ett sista datum för när motionen ska vara insänd i kallelsen.
 • Till kongressen: 15 maj 2024 är sista dag att skicka in din/er motion till Forenas kongress 2024. Skicka motionen till motion(a)forena.se