Forenas kongress 2024

Här hittar du som är kongressledamot information om Forenas kongress 2024.

Kongress 2024 - Forena framtidssäkrar

Har du frågor om kongressen är du varmt välkommen att skicka dessa till kongress(a)forena.se

Om Forenas kongress

Du och övriga förtroendevalda som är valda till kongressledamöter i era klubbar, utgör tillsammans med förbundsstyrelsens ledamöter Forenas högsta beslutande organ - kongressen. På kongressen diskuteras viktiga frågor om förbundets organisation och verksamhet, där kommer bland annat förbundets utförda arbete under innevarande kongressperiod, 2020-2024, att redovisas, samt vilken målsättning som föreslås inför kommande fyra år. På kongressen väljs även en ny förbundsstyrelse inför perioden 2024-2028. Det kommer även att delta gästföreläsare med expertis inom aktuella frågor. 

Forenas kongress går av stapeln 15-17 oktober 2024 på Clarion Hotell Draken i Göteborg. Exakta tider för start och avslut, samt praktisk information om boende och bokning av resor kommuniceras till registrerade ledamöter i samband med inbjudan till kongressen. Denna skickas ut i början av maj.  

Som kongressledamot ska du fatta beslut om hur Forenas arbete ska bedrivas i framtiden, exempelvis vilka motioner som ska antas, vilken målsättning som ska gälla för nästa kongressperiod och vilka medlemmar som ska få förtroendet att leda förbundet via förbundsstyrelsen. Ni ska också ta ställning till den gångna kongressperiodens arbete. 

Utöver det kommer du att diskutera och få kompetensutveckling inom en variation aktuella frågor, göra medskick inför avtalsrörelsen 2025 och lära känna andra förtroendevalda inom förbundet - kongressen är ett fantastiskt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter! 

Många som väljs som ledamöter till kongressen har varit med förut – men flera är också med för första gången. Oavsett om du är en erfaren kongressdeltagare eller ej så kommer du att få goda möjligheter att förbereda dig inför kongressen. En månad innan kongressen äger rum skickas alla handlingar ut. Det gör att du kommer att ha god tid på dig att läsa igenom handlingarna som bland annat innehåller inskickade motioner, förbundsstyrelsens svar på dessa, verksamhetsberättelser, revisorernas utlåtande och förbundsstyrelsens förslag på målsättning för kommande kongressperiod.  

Du kommer även att bjudas in till en digital kongresskola där du får information om kongressens upplägg, praktisk information om dagarna och där du kan ställa frågor om ditt uppdrag som ledamot.  

Alla kubbar som har fler än 50 medlemmar, vid årsskiftet innan en kongress, får välja egna representanter (dvs ledamöter) till kongressen. Hur många ledamöter en klubb får skicka är baserat på hur många medlemmar klubben har. De klubbar som har färre än 50 medlemmar, vid årsskiftet innan en kongress, ingår i något som heter Allmänna klubben och där sker en gemensam framröstning av ledamöter. I Allmänna klubben ingår även Forenas medlemmar som arbetar på en arbetsplats utan lokal klubb, samt medlemmar som är arbetssökande.  

Så på kongressen deltar medlemsvalda ledamöter och det är enbart dessa som har rätt att rösta på kongressen. På Forenas kongress är det cirka 60 ledamöter samt 10 från förbundsstyrelsen som deltar. Övriga deltagare är anställda på Forenas förbundskansli, internationella gäster från systerförbund, främst från Norge, Danmark, Finland och Island. Även gäster från Forenas centralorganisation TCO, och systerförbund inom TCO kommer att närvara.  

Grattis, då har du fått förtroendet av medlemmarna i din klubb att representera dem på kongressen! Meddela gärna din arbetsgivare att du ska delta på kongressen och skriv in 15-17 oktober i kalendern redan nu. Inbjudan kommer i maj.  

Till kongressen kan medlemmar skriva motioner, det är förslag på hur Forena ska arbeta kommande kongressperiod 2024-2028. Vill du och andra medlemmar förändra något? Tveka inte att skriva en motion ni också, på här finns tips på hur ni skriver. Sista dag att skicka in en motion till kongressen är 15 maj, alla motioner skickas in till motion(a)forena.se.