Allmänna klubben

Den Allmänna klubben är till för att skapa representation för medlemmar som tidigare saknat företrädare vid Forenas kongress eller förbundsfullmäktige.

Tumme upp

Allmänna klubben inkluderar yrkesverksamma medlemmar som: 

  • Arbetar på en arbetsplats utan en Forena-klubb 
  • Är Arbetssökande 
  • Är medlem i en klubb med färre än 50 medlemmar den 31 december året innan en kongress, extra kongress, förbundsfullmäktige eller extra förbundsfullmäktige. 

Representationen av medlemmarna sker via val av ledamöter som får uppdraget att representera medlemmarna vid kongress och förbundsfullmäktige. Ledamöter väljs av medlemmarna via det digitala verktyget EasyVote. Valet genomförs i god tid och de ledamöter som väljs får en mandatperiod på två kalenderår.  

SÅ GÅR VALET TILL: 

  • Både nominering och röstning sker i det digitala verktyget EasyVote, där du loggar in med ditt BankID. Logga in i EasyVote och nominera din kandidat!
  • 15:e februari öppnar nomineringsprocessen för val till ledamöter i Allmänna klubben. Fram till 15:e mars får medlemmarna i Allmänna klubben nominera kollegor, eller sig själv, till uppdraget.
  • I slutet av mars övergår processen till röstning. Kandidaterna rangordnas sedan efter hur många röster de har fått.
  • I maj avslutas röstningen, då får du veta vilka ledamöter som kommer att representera Allmänna klubben på kongressen 15-17 oktober 2024.
  • När du deltar i val till den Allmänna klubben kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med Forenas dataskyddspolicy. Här kan du läsa policyn. Om du har frågor, kontakta dataskydd(a)forena.se 

Har du frågor är du varmt välkommen att maila dessa till nominering@forena.se