STEG 3 PÅ PLATS – HUR EN ANSTÄLLNING KAN AVSLUTAS  

Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hur en anställning kan avslutas i den nya kontext som svensk arbetsmarknad befinner sig i efter den 1 oktober 2022. Hur påverkas försäkringsbranschen och Forena? Hur påverkas medlemmar och förtroendevalda?  

Under kursen får du tips och råd på hur du som förtroendevald kan tänka när en anställning avslutas på grund av:

  • Arbetsbrist  
  • Personliga skäl  
  • Avsked  
  • Överenskommelse  

Du kommer också få möjlighet att fördjupa dig i förändringarna som Trygghetsöverenskommelsen innebär och vilka effekter den för med sig för branschen.  

Dagarna kommer ha ett varierande innehåll där eget arbete, gruppdiskussioner och föreläsningar blandas.  

MÅLGRUPP 

Styrelseledamöter i klubb- eller sektionsstyrelser. 

Fysisk kurs riktar sig till dig som har ett särskilt intresse av nätverkande och lära känna andra förtroendevalda. Alla deltagare övernattar på konferenscentret (oavsett var man bor) och deltar i middag och kvällsaktiviteter dag 1. 

FÖRKUNSKAPSKRAV 

Du måste ha genomgått Steg 1 och 2. 

TID 

Kursen inleds dag 1 med lunch kl. 12.00 och avslutas kl. 15.00 dag 2. 

PLATS 

Kursen genomförs på Villa Foresta, Lidingö, Stockholm. 

KOSTNADER 

Forena står för kostnader rörande utbildningen, övernattning, mat och resor. 

BOKNING AV RESOR 

Hur du bokar resor får du information om i antagningsbekräftelsen. 

ANMÄLAN 

Anmälan görs individuellt. Se till så att samtliga styrelseuppdrag är uppdaterade i det regionala medlemssystemet (RMS) annars kan det bli problem med din anmälan. 

FRÅGOR? 

Kontakta Forena Kurs via Säkra meddelanden om du har några frågor.