Stöd i din karriär

Går du i jobbsökartankar? Oavsett vad dina mål är och vad som driver dig kan Forena hjälpa dig framåt.

Muskel

Forena, i samarbete med Randstad RiseSmart, hjälper dig att formulera ansökningshandlingar, vad du ska tänka på inför en intervju och coachar dig i din karriär, oavsett var i livet du befinner dig. Som medlem i Forena får du nyttja fyra karriärtjänster från Randstad RiseSmart helt kostnadsfritt under en 12-månadersperiod. Du kan alltså välja att testa samtliga karriärtjänster vi erbjuder via Randstad RiseSmart, eller välja att gå på flera karriärsamtal än ett. Så länge du inte nyttjar fler än fyra under en 12-månadersperiod.

Boka en karriär­tjänst

För att använda en karriärtjänst behöver du vara inloggad och fylla i ett formulär. Klicka här för att komma till formuläret

Läs mer om vilka tjänster Randstad Risesmart erbjuder nedan.

FEED­­BACK PÅ CV & PERSON­LIGT BREV

Genom ett cv och Personligt brev får rekryterare samt arbetsgivare en bild av vad du kan erbjuda på ett överskådligt sätt. Dina handlingar anpassas för att tolkas och rankas korrekt av algoritmer som används i olika rekryteringssystem. Vi hjälper dig dessutom med att formulera dina handlingar så de tilltalar rekryterare och anställande chefer samt öka dina chanser att bli kallad till intervju.

FEED­­BACK PÅ LINKEDIN

LinkedIn är världens största affärsnätverk med flera hundra miljoner medlemmar och har blivit ett alltmer självklart verktyg för rekryterare. Vissa jobb annonseras enbart på LinkedIn. Du kan dessutom använda LinkedIn för att nätverka med gamla kollegor och även utöka ditt nätverk.

Vill du maxa din LinkedIn profil? Du får individuellt anpassade förslag på hur du kan utveckla profilen, förbättra nätverk och bli sökbar för rekryterare samt intressanta arbetsgivare.

INTER­VJU­T­RÄ­NING

Vilka intervjufrågor kan jag förvänta mig och hur uppfattas jag på en intervju? Dessa frågor är något vi kan hjälpa dig med. Vi förbereder dig inför kommande intervjuer, där vi går igenom vanligt förekommande frågor kring egenskaper, styrkor och utvecklingsbara områden samt diskuterar konkurrenskraftiga svar och ordval. Vi lyssnar också in hinder som du kan uppleva, samt lyfter dina möjligheter utifrån kompetenser, egenskaper och skapar trygghet inför intervjusituationen.

INDI­VI­­DUELL KARRIÄR­­COACH­­NING

Genom karriärcoachning har du möjlighet att vidga dina perspektiv och få hjälp att se nya möjligheter. Du får hjälp med att sätta mål för ditt yrkesliv och utarbeta en plan.

INDI­VI­­DUELL KARRIÄR­­COACH­­NING FÖR CHEFER

Du som är chef har möjlighet att träffa en chefscoach och få ett individuellt anpassat samtal. Ni gör en kartläggning och analys av dina kompetenser, erfarenheter och drivkrafter. Du får också hjälp med att sätta mål för ditt yrkesliv och utarbeta en plan.