VÄLKOMMEN TILL­BAKA!

Forena önskar dig välkommen tillbaka från ledigheten.

 

Att vara ledig i längre perioder är viktigt för vårt välmående eftersom vi inte alltid hinner få återhämtning i vardagen. Därför hoppas vi att just du har haft möjlighet till avkoppling och återhämtning under semestern, även under rådande omständigheter. Här kommer några tips som kan göra det lite lättare att komma tillbaka:

ÅTERGÅNG TILL HEMMAKONTORET

För dig som arbetar hemifrån är det viktigt att tänka på rutiner, exempelvis att ha samma rutiner som när du ska iväg till arbetet. Det vill säga att stiga upp samma tid och genomföra övriga morgonrutiner som tidigare. Försök att, under arbetsdagen, ta pauser och ge hjärnan viloutrymme. Lägg gärna till promenader eller annan fysik aktivitet under dagen.

Viktigt är såklart att du också försöker tänka på att ha bra arbetsställning om du arbetar mycket hemifrån. Du kan exempelvis kan stå och arbeta även hemma genom att sätta datorn på strykbrädan eller diskbänken och palla upp så man får rätt höjd. Det gäller att se möjligheter till variation i arbetsställning.

PRATA MED DEM DU BOR MED

Om du bor tillsammans med andra människor som också arbetar, eller studerar, hemifrån är det bra att prata med dem om möjligheten för dig att arbeta ostört. Här gäller det att ha god kommunikation och både prata om olika förutsättningar och behov, samt att få en bra struktur som fungerar i vardagen. Det kan vara olika utmaningar att kombinera hemarbete och familjeliv.

VAD GÄLLER PÅ ARBETS­PLATSEN?

Går det bra att komma in till kontoret, är arbetsplatsen öppen, då kanske du kan komma in till arbetsplatsen någon eller några dagar i veckan. Det kan vara bra att få träffa vissa kollegor och det blir även ett avbrott i hemarbetet. Är det oklart, ta upp det med din arbetsgrupp och arbetsgivaren - vilka regler gäller och vilka kan vi skapa? Ni kan exempelvis schemalägga besöken för att möjliggöra besök utan bli för många som är inne samtidigt.

KONTAKT MED KOLLEGOR OCH CHEFEN

För många är det viktigt att fortsätta ha kontakt och utbyte med kollegor. Om det inte sker naturligt via arbetsuppgifter, möten, eller egna initiativ, kan ni prata om det i er arbetsgrupp. Du kan även prata med din arbetsgivare och efterfråga förutsättningar för kollegialt utbyte.

Viktigt är också att ha en god dialog med din chef kring dina arbetsuppgifter, arbetsbelastning och hälsotillstånd. Det kan vara en större utmaning för chefer att följa upp medarbetarna vid långvarigt hemarbete. Som anställd kan du underlätta genom att själv ta kontakt med din chef, eller att pratar i din arbetsgrupp om hur chefen på bästa sätt får förutsättningar att leda och fördela arbetet. Detta är inte minst viktigt ur just en arbetsmiljösynpunkt. En del kanske till exempel väljer att ha återkommande schemalagda medarbetarsamtal.

VEM HAR ARBETS­MILJÖ­AN­SVARET?

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även vid hemarbete, och här blir det extra viktigt att arbetsgivaren har arbetat fram skriftliga riktlinjer och förutsättningar för ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket ska göras i samverkan med arbetsmiljöombuden.

VAR SNÄLL MOT DIG

Den största fällan är att vi har för höga förväntningar på oss själva när vi kommer tillbaka till arbetet efter att ha varit lediga. Många av oss tror att vi ska vara lika effektiva som innan, men hjärnan har anpassat sig till ett lugnare tempo och behöver värmas upp.

MJUK­STARTA

Se första veckan som en uppvärmning och fika lite extra med kollegorna. Småprat och samtal med kollegor är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning på jobbet.

PRIO­RI­TERA

Planera och gör en prioritering efter semestern så du undviker känslan av att du måste göra allt på samma gång.