SVÅRT FÖR MÅNGA ATT SLÄPPA JOBBET UNDER SEMESTERN

Semestern är en tid då vi ska koppla av, koppla ner och släppa tankarna på jobbet. Men så ser det tyvärr inte ut för alla, visar Forenas semesterundersökning.

Christian Sundin, arbetsmiljöexpert

 

43 procent av Forenas medlemmar känner redan nu en oro över att inte ska kunna koppla av och släppa tankarna på jobbet under semestern, visar undersökningen som skickats ut till samtliga Forenas drygt 13 000 yrkesverksamma medlemmar.

- Det här är en ganska hög siffra, som visar att över en tredjedel av våra medlemmar som svarat på enkäten känner oro och stress redan innan semestern för att inte kunna få den återhämtning de behöver. Rätten till återhämning regleras både i arbetsrätten och i arbetsmiljölagen, säger Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin och fortsätter:

- Siffran 43 procent pekar på att många anställda troligen av erfarenhet vet att återhämtningen kanske uteblir under semestern eftersom man inte kan koppla bort jobbet. Det här är i sig en arbetsmiljörisk som kan leda till ohälsa hos arbetstagarna och dessa ska hanteras av arbetsgivaren.

- Den tid vi lever i med ökad digital tillgänglighet i många olika kanaler gör också att det är svårt att stänga av. Många tjänstemannayrken är ofta svåra att släppa mentalt efter arbetsdagens slut. Många gånger för att det inte bara finns förväntningar från arbetsgivaren, utan även från kunder i olika ärenden, som också kan vara svåra att lämna över till någon annan under semestern, säger Christian Sundin.

Även om en klar majoritet, 70 procent, av de som har svarat på undersökningen uppger att deras arbetsgivare inte förväntar sig att de ska vara tillgängliga under semestern finns det arbetsgivare och chefer som förväntar sig att man som anställd är tillgänglig via telefon, e-post – eller till och med inställer sig på kontoret om det krävs – under semestern.

- Det verkar finnas en stor oklarhet kring förväntningar och vad som faktiskt gäller. Arbetsgivaren säger kanske en sak i sina riktlinjer eller policys, men signalerna från chef och ledare kanske blir något helt annat. Oklarhet skapar otydlighet, vilket leder till stress i sig. Att inte veta vad som förväntas skapar brist på kontroll, och brist på kontroll är den enskilt största stressfaktorn för oss människor, säger Christian Sundin.

- Det vore önskvärt att den som leder och fördelar är extra tydliga med vad som förväntas inför och under semestern. Det borde rimligen vara att ge förutsättningar för att kunna släppa tankarna på arbetsuppgifterna innan man går på sin semester. Att arbetsuppgifterna är lösta och klara när man lämnar, samt att man kan känna sig trygg med att det finns uppbackning som hanterar arbetsuppgifterna när man är på sin semester, så man helt kan släppa tankarna på dem.

- Semester är till för att man ska kunna återhämta sig och fylla på energidepåerna inför ett nytt arbetsår. En utvilad och positiv anställd kommer ju både chef och arbetsgivare tjäna på i det långa loppet, säger Christian Sundin.

40 procent svarar i undersökningen att deras chefer stämmer av med dem vad som faktiskt förväntas när det gäller tillgänglighet under semestern. En majoritet upplever också att kraven på att vara tillgänglig har ökat de senaste åren.

- Det finns såklart också en del anställda som inte upplever att det är några problem att läsa e-post och vara tillgänglig under semestern. Men det finns också en risk att det skapas en kultur av tillgänglighet och att både arbetsgivare och kollegor premierar de som är tillgängliga för att lösa arbetsuppgifter. Siffran pekar också på att det är relativt få arbetsgivare och chefer som klargör vad som gäller och förväntas under semestern.

I undersökningen är det 20 procent som svarar att de kommer att kolla sin e-post någon gång i veckan – 8 procent så ofta som dagligen – även fast de är lediga och har semester.

- Många i undersökningen flaggar för att anledningen till att de arbetar under semestern är för att de inte ska få en hög arbetsbelastning direkt efter semestern, och att det byggts upp ett berg av arbetsuppgifter under semestern. Självklart skapar detta en stress redan under semestern, som ska vara en möjlighet att återhämta sig och sänka stressen.

- Många vittnar också om att man redan under semestern känner stress och oro inför återgången efter sin semester, eftersom arbetsmängden är så hög när man kommer tillbaka. Är det på det sättet så har man ju de facto ingen semester. Det är viktigt att man löser ut dessa frågor som arbetsgivare och chef innan de anställda går på sina välbehövliga ledigheter, avslutar Christian Sundin.

KONTAKT

För ytterligare information om Forenas semesterundersökning kontakta Christian Sundin, arbetsmiljöexpert, 0702-99 06 17

Om du känner en oro för att inte kunna koppla av under semestern eller har andra frågor rörande din arbetsmiljö kan du alltid ta kontakt med ditt lokala arbetsmiljöombud, Forenas rådgivning eller Christian Sundin, Forenas arbetsmiljöexpert.

NÅGRA CITAT FRÅN UNDERSÖK­NINGEN:

”Det finns en kultur som skapas när normen är att till exempel läsa sin e-post på semestern. Utan att det är direkt uttalat så skapas en förväntan av att vara tillgänglig. Många blir dock stressade av att inte läsa sin e-post för att arbetsbelastningen blir i så fall så hög när man kommer tillbaka.”

”Det mest stressande är att veta att det oftast är mycket att göra/städa upp när man kommer tillbaka till jobbet. Detta kan generera stress när semestern håller på att ta slut. För att man vet att det är ett hästjobb som väntas när man kommer tillbaka.”

””Min chef ställer så höga krav på att man ska sälja även när man är ledig så jag känner mig aldrig ledig.”

”Varje år när vi planerar semester i hela gruppen så är det alltid med en klump i magen om man kommer få i alla fall två veckor sammanhängande.”

OM UNDERSÖK­NINGEN:

Undersökningen genomfördes under perioden 12-23 maj 2023. Enkäten, som besvarades anonymt, skickades till samtliga Forenas drygt 13 000 yrkesverksamma medlemmar. Antal respondenter var 2506.