Kunskaps­byggande är grunden i vår för­änderliga försäkrings­bransch och omvärld 

Försäkringsbranschen träffas av många regleringar från EU.

Anneli Ersson
Anneli Ersson, förbundsstyrelseledamot

I fredags mötte Forena, blivande EU-parlamentariker, för att bland annat diskutera nya hållbarhetsregelverk och andra EU-frågor som påverkar branschen i framöver.

Den just nu aktuella rapporteringen av icke-finansiella uppgifter avseende hållbarhet, som via EU nu landat på riksdagens bord för beslut inom kort, tycker Forena är särskilt viktig. Det är bra att det blir lättare för investerare, förvaltare och konsumenter att utvärdera och jämföra företagens hållbarhetsarbete och påverkan på klimat och mänskliga rättigheter och att de fackliga företrädarna i branschen nu bereds plats för dialog och inflytande vid det praktiska införandet av det nya regelverket är välkommet och viktigt.

Hållbarhetsregelverken på EU-nivå är strategiska och nödvändiga för att samhället ska välja mer hållbara alternativ. Forena menar att även förtroendet för försäkringsbranschen stärks av ändamålsenliga hållbarhetsregleringar. Det är angeläget att finanssektorns ekonomiska aktiviteter, och dess eventuella negativa påverkan på mänskliga rättigheter, även ska omfattas av aktsamhetsområdet, så kallad due dilligence.

- Under konferensen lyfte vi bland annat försäkringsbranschens och hela finanssektorns hållbara investeringar som oerhört viktiga för en hållbar omställning i hela samhället, berättar Anneli Ersson, förbundsstyrelseledamot i Forena och Forenas representant i panelsamtalen. 

Andra frågor som Forena valde att ta upp i panelsamtalen rörde AI och integritet.

- För Forena är frågor om dataetik och cybersäkerhet sådant som bör hanteras i dialog mellan arbetsgivare och anställda. Att anställda och företag hanterar data på ett etiskt sätt minskar risken för både intrång och drivkrafter om mer övervakning, fortsätter Anneli Ersson.

För att möta både den digitala omställningen och även klimatomställningen behövs kompetens. Utan det finns risken att de omfattande EU-regelverken, exempelvis inom hållbarhet och AI, inte kan implementeras så de uppfyller sina syften.

Här har försäkringsbranschen och alla anställda ett stort ansvar, men det kan behöva understödjas av offentliga satsningar. Kunskapsbyggande är grunden i vår just nu mycket föränderliga försäkringsbransch och omvärld menar Forena.

- Det var givande att träffa kandidaterna till EU-valet och höra hur de resonerar. Min upplevelse är också att de var mycket intresserade av att höra hur vi som fackförbund resonerar, både i frågor som rör arbetlivet i stort och försäkringsbranschen specifikt, avslutar Anneli Ersson.

Paneldiskussionen ”Hur kan EU möta de gröna, digitala och arbetsrelaterade utmaningarna och möjligheterna? ”var ett samarrangemang med inbjudna deltagare från flera fackförbund i Sverige. Initiativet kom från Associations of Nordic Engineers (ANE), Nordiska Handelskommittén och Nordic Financial Unions (NFU). Motsvarande paneldiskussioner genomförs även i Danmark och Finland.