JU FLER MEDLEMMAR - DESTO BÄTTRE FÖR ALLA I FORENA

Bättre avtal för alla medlemmar och bättre villkor på arbetsplatserna, liksom en generös inkomstförsäkring och rättshjälp om det en dag skulle behövas.

Andreas Kritz

 

Anledningarna att vara med i Forena går att stapla på hög – i synnerhet i oroliga tider som präglas av ekonomisk skakighet.
– Det är enkel matematik att våra ord väger tyngre och hjälper våra medlemmar ju fler medlemmarna är. Ju fler organiserade, desto bättre möjligheter till förbättringar och inflytande har vi, säger Andreas Kritz, förhandlare och chefsrådgivare.

Pandemin visade hur fort allt kan gå. Hur en viss situation snabbt kan bytas ut mot en helt annan. Det senaste årets konflikter i omvärlden och en tillvaro med ekonomisk oro har dessutom bara understrukit vikten av att känna trygghet med sin dagliga tillvaro – och på sitt jobb.

– Våra medlemmar som är anställda inom försäkringsbranschen jobbar med försäkringar och kalkylerade risker, så förståelsen för att man när som helst kan förlora sitt jobb borde vara stor. Då skulle man kunna tro att organisationsgraden i Forena är 100 procent, vilket den ju dessvärre inte är, säger Andreas Kritz.

Andreas Kritz arbetar som förhandlare och chefsrådgivare på Forena och har av förklarliga skäl en stor insikt i både tyngden och betydelsen av ett starkt fackförbund. Ju fler medlemmar desto bättre möjligheter att skapa bra avtal och förutsättningar för alla som jobbar i försäkringsbranschen. Forenas kollektivavtal är bland de starkaste på den svenska arbetsmarknaden.

– Om vi vill fortsätta ha bra branschspecifika kollektivavtal behöver vi starka fackförbund. Och ska vi fortsätta ha bra avtal för arbetstagare i försäkringsbranschen behöver vi ett starkt Forena. Annars kan vi tappa förmåner och avtal som är anpassade för just vår bransch och för försäkringsanställda. Arbetar man inom sjukvården har man vissa behov och arbetar man med försäkring har man andra, säger Andreas Kritz och fortsätter:

– Och just de behoven bevakar vi. Ett fackligt medlemskap går också att se som en försäkring, och vi är alla medvetna om vikten av att ha bra försäkringar. Man försäkringar sitt hem och sin bil, så varför skulle man inte försäkra sitt arbete?

Ett påstående som är svårt att ifrågasätta, i synnerhet med blicken mot de senaste åren i backspegeln. De är trots allt fyllda av oförutsedda händelser som uppenbarligen kan komma lite från ingenstans och som vi absolut inte kan styra över.

Så har man råd att inte vara med i Forena?
– Det är faktiskt en viktig aspekt, säger Andreas Kritz. Det tar tolv månaders medlemskap för att få tillgång till inkomstförsäkringen, som är en stor trygghet för alla. Och man kan inte gå med först när man ser att något eventuellt kommer att hända, för då har vi tre månaders förhandlingskarens. Du kan få rådgivning, men inte juridisk förhandlingshjälp förrän efter tre månader. Och den hjälpen brukar vara väldigt värdefull.

Vilken är risken att inte vara med i facket?
– Du har inte samma inkomstskydd och om något händer som rör din anställning står du ganska skyddslös. Står du utanför facklig organisering kan du givetvis fortfarande få rättshjälp på stan av till exempel en arbetsrättsjurist eller advokat, men då kan det kosta väldigt mycket pengar. Forena har förstås gratis rättshjälp för våra medlemmar.

Eftersom Forena är experter på försäkringsbranschen kommer kunskapen alla medlemmar till gagn. Exakt de behov som den här branschens anställda har är just det som Forena bevakar.

– De rättigheter som finns just nu ska vi absolut inte ta för givna, säger Andreas Kritz och understryker:

– Skulle alla förhandla för dem själva skulle det garanterat se sämre ut för de anställda. Ett starkt Forena är viktigt för alla som arbetar med försäkring. Många förstår heller inte värdet av ett fackförbund förrän det händer dem något på jobbet och man behöver hjälp. Risken är då stor att det är för sent. Så gå med i facket! Och jobbar du med i försäkringsbranschen – gå med i Forena!

Så sammanfattningsvis: 280 kronor i månaden för ett medlemskap som ger en stark inkomstförsäkring, juridisk hjälp, bra förutsättningar på arbetsplatserna, möjlighet för medlemmar att påverka villkoren och dessutom starka kollektivavtal som omfattar alla medlemmar.

En investering som de flesta inom försäkring borde få plats med i sin ekonomiska kalkyl?
Andreas Kritz ler och nickar.
– Det är åtminstone min personliga uppfattning. Forena skapar trygghet och mervärde på arbetsplatserna och känns det någon gång skakigt på jobbet finns det hos oss alltid någon att prata med. Någon som kan branschen och som vet hur arbetsplatsen ser ut. Och återigen, ju fler vi är desto starkare blir Forena.