Fortsatt inget huvud­avtal i för­säkrings­branschen

Försäkringsbranschen står fortsatt utan huvudavtalet om trygghet och omställning.

Anders Johansson
Anders Johansson

I förra veckan konstaterade parterna att de inte kan enas om hur införandet ska gå till och samtalen om huvudavtalet avbröts därför.

Forena och FAO har under en längre tid fört konstruktiva samtal och haft en gemensam ambition om att införa huvudavtalet i försäkringsbranschen. På liknande sätt har samtal förts med Fremia, men där har parterna kommit överens om att avvakta övriga försäkringsbranschen.

En bit in i partssamtalen mellan Forena och FAO visade det sig att branschen av tekniska skäl behöver ersätta det nuvarande tjänstepensionsavtalet, FTP, mot ITP om huvudavtalet ska införas. Men trots försök har parterna inte kunnat enas om alla detaljer kring hur en sådan övergång mellan pensionsavtal skulle se ut.

Forena konstaterar att det naturligtvis är djupt olyckligt att försäkringsbranschen och de anställda nu kommer att stå utanför huvudavtalets lösningar för trygghet och omställning som gäller på stora delar av den övriga arbetsmarknaden.

- Försäkringsbranschen har förvisso en egen omställningslösning i kollektivavtalen, men den svarar helt enkelt inte upp mot behoven av att få möjlighet till utveckling och vara anställningsbar på en alltmer föränderlig arbetsmarknad, säger Forenas förbundsordförande Anders Johansson. 

Han fortsätter:

-Att Forenas medlemmar skulle stå utan huvudavtalets trygghetslösningar som andra har är otänkbart för oss. Samtidigt är förbundet angelägna om att bytet av pensionsplan som krävs för att vi ska komma in i huvudavtalet görs på ett bra sätt. Vi tar nu hem dessa frågor och diskuterar hur vi ska agera för medlemmarnas bästa framåt.