Ålders­­diskriminerad medlem fick upp­rättelse

Arbetar du i försäkringsbranschen och upplever dig diskriminerad på jobbet ska du vända dig Forena. Det gjorde Karin. Och så här gick det.

Kajsa Dahlerus
Kajsa Dahlerus, förbundsjurist

Karin började arbeta i försäkringsbranschen för 30 år sedan. Först var det ett extrajobb på kvällstid, men det dröjde inte länge innan hon började arbeta heltid som innesäljare för att senare bli skadereglerare. Hon kände sig uppskattad och behövd på jobbet. Särskilt bra trivdes hon med kundkontakterna. Karin fick också goda vitsord från såväl kunder som chefer och kollegor.

- När jag gick i pension valde jag att fortsätta arbeta, men på vikariat. Jag kände att jag gjorde nytta och det var kul.

Men när hon sökte nästa vikariat gick tjänsten till en annan väsentligt yngre kvinna, trots att Karin med lång erfarenhet torde vara den mest meriterade för tjänsten.

- Jag tyckte det kändes fel och tänkte att det här verkade handla om min ålder snarare än mina kvalifikationer, säger Karin.

Hon kontaktade Forena lokalt på sin arbetsplats och därefter fortsatte kontakten med förbundskansliets rådgivningsenhet.

Om en person behandlas sämre än en annan i en jämförbar situation och det finns en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna, varav ålder är en, är det diskriminering. Diskriminering är förbjudet och skyddet mot diskriminering gäller också i arbetslivet.

När en medlem kontaktar Forena gör förbundet en bedömning och kallar till förhandling med arbetsgivaren om det behövs. I de allra flesta fall kommer Forena och arbetsgivarna överens i förhandling, men i Karins fall blev det inte så. Forena valde då att driva ärendet vidare med stöd att LO/TCO Rättskydd. Nästa steg var att stämma arbetsgivaren för diskriminering.

- Det hör till ovanligheterna att ett ärende går så långt, men vi ansåg att medlemmen hade fog för sin uppfattning och vi ville undersöka vidare. Glädjande nog nåddes en uppgörelse som medlemmen är nöjd med, berättar Kajsa Dalerus, Forenas förbundsjurist.

- Det blev ett bra slut för min del och jag känner att jag har fått upprättelse. Det var skönt att inte behöva ta alla de tunga bitarna själv och jag är så tacksam för det stöd jag fått, säger Karin.

Arbetsgivare är enligt lag skyldig att arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier och för att främja likabehandling på arbetsplatsen. Det sker i samverkan med det lokala facket. Förebyggande arbete kan till exempel vara att företaget har en handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter.

- Är du nyfiken på hur man jobbar mot diskriminering och för likabehandling hos er, prata gärna med Forenas representanter på din arbetsplats, säger Kajsa Dalerus.

Karin heter i verkligheten något annat