Villkor för medlem­­skap

Alla anställda på en arbetsplats kan gå med i Forena, oavsett utbildning, yrke och befattning.

Våg

För att bli medlem i Forena ska du ha en anställning inom Forenas organisationsområde: på ett försäkringsföretag, på bolag som ägs av försäkringsföretag eller som på annat sätt är knutet är till försäkringsbranschen.

Alla medlemmar omfattas av Forenas stadgar. Som medlem är du skyldig att lämna in begärda personuppgifter om dina anställningsvillkor, betala medlemsavgift samt att vara lojal med förbundets värderingar.

Inträde i Forena

Medlemskapet börjar gälla från den 1:a i den månad vi får in din ansökan. Vill du att ditt medlemskap ska börja gälla från ett senare månadsskifte anger du det. Retroaktivt medlemskap kan inte beviljas.

Över­gång från annat fack

Är du medlem i ett annat fack behöver du själv kontakta det förbundet och säga upp ditt medlemskap. Gör det samtidigt som du skickar in din medlemsansökan till Forena. Se till att du får ett sammanhängande medlemskap när du byter förbund.

Registrering av dina person­upp­gifter

Forena är personuppgiftsansvariga och kommer att använda sig av de insamlade uppgifter för att på bästa sätt tillvarata dina intressen i enlighet med Forenas stadgar. Din integritet är viktig för Forena och vi är måna om att du ska vara trygg med att lämna ut dina uppgifter till oss. Forena kommer att behandla dina personuppgifter på ett lagenligt sätt enligt vår dataskyddspolicy som du hittar här.

Du måste själv uppdatera dina uppgifter i Forenas medlemsregister, till exempel ny adress, ny arbetsgivare eller ändrade anställningsförhållanden. Genom att logga in på Forenas webbplats kan du själv ändra vissa av de uppgifter som finns om dig i medlemsregistret.

Avgift

Som ny medlem i Forena är medlemskapet gratis de tre första månaderna om du tecknar autogiro. Erbjudandet kan bara utnyttjas en gång under en tvåårsperiod. Innan ditt autogiro är aktiverat får du avier för att betala in din medlemsavgift.

Efter tre månader betalar du ordinarie medlemsavgift, 280 kronor per månad. Du kan även ansöka om reducerad avgift som ligger på 60 kronor i månaden för dig som tjänar under 11 999 kronor i månaden, och 180 kronor för dig som tjänar mellan 12 000 - 20 499 kronor i månaden. Du ansvarar själv för att meddela Forenas kansli om din situation ändras så att du blir berättigad till reducerad avgift. 

Utöver avgiften till förbundet kan det tillkomma en lokal avgift till din klubb/sektion, som det lokala facket beslutar om. Den avgiften betalas i så fall även under de tre första månaderna av medlemskapet.

Rådgivning

Som ny medlem har du rätt till rådgivning med en gång och efter tre månader kan du även bli företrädd vid förhandling, förutsatt att frågan har uppstått efter det att du blev medlem i Forena. Du som kommer direkt från ett annat fackligt medlemskap behöver inte vänta i tre månader för att få förhandlingshjälp. Förbundsstyrelsen beslutar om i vilken form och i vilken utsträckning förhandlings- och rättshjälp ges.

Lokal klubb/sektion

Om det finns en lokal klubb (eller sektion) på din arbetsplats tillhör du automatiskt och obligatoriskt den. Undantag för att tillhöra en klubb/sektion kan göras för chefer med personalansvar. Kontakta i så fall Forenas medlemsregister.

Inkomst­för­säkring

Som medlem i Forena omfattas du av en basförsäkring. Du måste också vara medlem i en a-kassa för att kunna få ersättning från försäkringen. Kostnaden för försäkringen ingår i din medlemsavgift. Väljer du att teckna tilläggsförsäkring betalar du själv för den. Du får ditt försäkringsbesked från försäkringsgivaren Bliwa. Alla frågor om inkomstförsäkringen besvaras av Bliwa. Det är också där du tecknar tilläggsförsäkringen.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Gruppförsäkring

Som ny yrkesverksam medlem i Forena erbjuds du ett försäkringspaket hos Skandia. Försäkringarna är kostnadsfria under de tre första månaderna av ditt medlemskap. Frågor om försäkringarna besvaras av Skandia.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Konflikt

Vid en arbetsmarknadskonflikt (strejk, lockout med mera) är du som medlem skyldig att följa förbundets anvisningar och att utåt visa solidaritet. Efter tre månaders medlemskap har du rätt att få ersättning vid en arbetskonflikt.

Upp­sägning av med­lem­skap

Medlemskap i Forena gäller för hel kalendermånad. När du säger upp ditt medlemskap är du medlem månaden ut och betalar avgift för den månaden. Medlemskap kan inte sägas upp retroaktivt.

Medlem som har tre månaders obetalda medlemsavgifter utesluts ur förbundet.

A-kassa

Forenas medlemsansökan omfattar bara medlemskapet i Forena. För att bli medlem i Finans- och försäkringsbranschens a-kassa måste du göra en separat ansökan.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.