Starka kollektiv­­av­tal

Det finns mycket som vi tycker är självklara rättigheter, men som inte står i någon av de lagar som rör arbetslivet.

Handslag

Sådana självklarheter kan vara en lön som går att leva på, löneförhöjning, ersättning för övertidsarbete och tjänstepension. Allt detta, och mycket mer, regleras i kollektivavtal.

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare, på en arbetsplats eller i en bransch. Kollektivavtalen i försäkringsbranschen är bra - tack vare Forena, som har lyckats bra i förhandlingarna med arbetsgivarna år efter år. Med många medlemmar i ryggen är det också lättare för Forena att förhandla fram bra avtal.

NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR FORENAS KOLLEK­TIVAVTAL GER DIG BÄTTRE VILLKOR:

UTAN FACK OCH AVTAL

Det finns naturligtvis arbetsplatser där de anställda trivs, trots att det saknas både avtal och ett lokalt fack. Skulle det ändå bli problem – och det blir det på de flesta arbetsplatser någon gång – brukar det vara ganska tufft för enskilda anställda.

Med kollektivavtal får du bättre inflytande över din arbetssituation. Kollektivavtal är till exempel en förutsättning för lokalt fackligt arbete. På en arbetsplats utan avtal kan arbetsgivaren besluta om, och genomföra, stora förändringar utan att ens informera personalen innan. Att en arbetsplats har avtal betyder att arbetsgivaren och Forena har kommit överens om att samarbeta. Det gör dina och kollegornas möjligheter till inflytande och påverkan på arbetsplatsen större.

ARBETS­GI­VARE MED KOLLEK­TIVAVTAL

Är du osäker på om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte? Titta på Forenas lista över företag i branschen som har kollektivavtal.

Vill ni ha kollektivavtal och mer inflytande på arbetsplatsen? Enklaste sättet är att ni börjar med att starta en klubb eller sektion på arbetsplatsen. Det kommer att göra skillnad!