Arbetsmiljöföreskrifterna förändras, vilket kommer innebära ett nytt sätt att arbeta med arbetsmiljöföreskrifter och lokal samverkan.

Då samverkan är en partsfråga och det kommer finnas behov av utbildning i hur Forena tillvaratar sina intressen i arbetsmiljöfrågorna rörande inflytande och medverkan, så är kunskap om Regelförnyelsen viktig för alla med förtroendeuppdrag.

På denna kurs går Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin igenom vad Regelförnyelsen innebär och vilka utmaningar Forena kan komma att möta i det lokala arbetet, och hur vi bäst bemöter dem. Det kommer finnas tid för frågor och diskussion.

Ett tillfälle för ökad kunskap inför 1 januari 2025 då regelverket börjar gälla.

MÅLGRUPP

Alla förtroendevalda.

PLATS

Kursen genomförs via Microsoft Teams. Länk till kursen skickas ut dagen innan.

ANMÄLAN

Anmälan görs individuellt. Får du problem med webbanmälan kontakta kurs(a)forena.se.

FRÅGOR?

Kontakta kurs(a)forena.se om du har några frågor kring webbinariet.